Privacy Statement

Type persoonsgegevens

Compliance Champs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u contact met ons heeft opgenomen of doordat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

Wij verwerken de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van u:

  • Contactgegevens (zoals naam en e-mailadres)
  • Alle informatie die u met ons deelt via het open tekstveld op de contactpagina op onze website

Verwerking van (bijzondere) categorieën persoonsgegevens en minderjarigen

De website en/of diensten van Compliance Champs zijn niet specifiek ontworpen voor kinderen van 16 jaar en jonger. Het is past niet binnen ons beleid om hun persoonsgegevens opzettelijk te verwerken. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@compliancechamps.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Verwerkingsdoel en rechtsgrond

Compliance Champs B.V. verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u deze aan ons heeft verstrekt, zoals hierboven beschreven. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang om aan uw verzoek te voldoen of voor onze interne administratie. Daarnaast kan het nodig zijn dat wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld de belastingaangifte, ons verplichten gegevens te verwerken.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Compliance Champs B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens hanteren wij de volgende bewaartermijnen: Contactgegevens worden na verwerking van het contactverzoek verwijderd indien geen verder contact gewenst is of zolang wettelijk verplicht. Overige verstrekte gegevens worden na verwerking van het contactverzoek verwijderd als verder contact niet gewenst is.

Persoonsgegevens delen met derden

Compliance Champs B.V. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Compliance Champs B.V. deelt in beginsel geen gegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (hierna: “EER”). Bij het delen van gegevens buiten de EER zal Compliance Champs B.V. in ieder geval passende maatregelen nemen om de gegevens en de betrokkenen te beschermen door bijvoorbeeld waar mogelijk modelcontractbepalingen af ​​te stemmen. Compliance Champs B.V. maakt voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik van de volgende verwerkers:

  • Microsoft Office
  • HubSpot

Cookies, of vergelijkbare technieken, die we gebruiken

Compliance Champs B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Compliance Champs B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Compliance Champs B.V. en tevens heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@compliancechamps.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Compliance Champs B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten 

Hoe we persoonsgegevens beschermen

Compliance Champs B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@compliancechamps.com.

Compliance Champs B.V. heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen:

  • SSL-certificaat: Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien in de adresbalk aan ‘https’ en het slotje
  • Versleutelde communicatie op het platform 
  • SSH poort
  • Gestandaardiseerde software en hardware updates
  • Beheer van gebruikersrollen
  • Twee-factor-authenticatie